Завършен обект! С Поликарбонатна конструкция можете да затворите онази част от терасата, която е останала без навес. Така ще предотвратите влизането на вода и ще спрете трупането на сняг по терасата.